نماینده شاهرود: مسئولان زمانی می‌توانند حرف مردم را درک کنند که زیست مردمی داشته باشند

درحال بارگذاري ....