قطع مجدد آب انتقالی، استاندار یزد را به تهران کشاند

درحال بارگذاري ....