اعزام ماهانه 150 نفر از جانبازان و ایثارگران خراسان شمالی برای درمان به خارج از استان

درحال بارگذاري ....